Hírek, tájékoztatók

TÁJÉKOZTATÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS ESETI ELDÖNTÉSÉHEZ

Bikács község
Településrendezési tervének 4. számú módosítása

Bikács Község Önkormányzata a településrendezési tervének módosításáról döntött. A tervmódosítás tárgyalásos eljárásban történik.

A módosítás célja:

  • a Bikács 034/2 hrsz-ú ingatlanból ~2800 m2 nagyságú terület* Má jelű általános mezőgazdasági területből különleges területbe való sorolása szennyvíztisztító telep létesítése céljából (1. módosítási terület),
  • a bikácsi 128 hrsz-ú ingatlanon jelölt Kszt jelű különleges terület visszasorolása Mk jelű kertes mezőgazdasági területbe (2. módosítási terület),
  • 63. számú főút nyomvonalának módosítása a magasabb szintű területrendezési tervekkel valóösszhang megteremtése érdekében (3. módosítási terület).

A véleményezési anyag elkészült és az alábbi linkeken elérhető és letölthető:

Tájékoztatás környezeti értékelés eseti eldöntéséhez.

Partnerségi véleményezés

Bikács, 2022. szeptember 13.

Varga János
polgármester