Hírek

Tanévkezdési támogatás Bikácson!

Bikács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az idei évben is szeretné támogatni a bikácsi gyermeke(ke)t nevelő családokat és segíteni az óvodáztatás-iskoláztatás terheinek csökkentésében. A támogatást kérelmezni kell a csatolt formanyomtatványon, továbbá nyilatkozni és igazolni kell a család jövedelmét. A támogatás rendelet szerinti szövege az alábbi:


„15/D. § Az önkormányzat az oktatási-nevelési év megkezdésének megkönnyítése és a családok terheinek csökkentése érdekében a településen bölcsődei-óvodai, vagy általános iskolai nevelésben részesülő gyermekek, továbbá a nappali tagozatos középfokú tanulmányokat folytató gyermekek szülőjét/törvényes képviselőjét vagy nevelőszülőjét óvodáztatási-iskoláztatási támogatásban részesíti.
 
(2) Óvodáztatási-iskoláztatási támogatásra jogosult:

(a) az a Bikácson lakóhellyel rendelkező és Bikácson bölcsődei, vagy óvodai nevelésben résztvevő, illetve általános iskolai tanulmányokat folytató gyermek szülője/törvényes képviselője vagy nevelőszülője, akinek a családjában az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindekori legkisebb összegének a nyolcszorosát (228.000,- Ft)

(b) az a Bikácson lakóhellyel rendelkező, nappali tagozatos középfokú tanulmányokat folytató diák szülője/törvényes képviselője vagy nevelőszülője, akinek a családjában az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindekori legkisebb összegének a nyolcszorosát (228.000,- Ft).
 
 (6) Az óvodáztatási-iskoláztatási támogatás megállapítása a beérkezett kérelmek adatai, az óvodába/bölcsődébe és az általános iskolába beiratkozottak esetén az intézmények által szolgáltatott névsor alapján történik. A középiskolai tanulmányok folytatását tanulói jogviszony igazolással (iskolalátogatási igazolással) kell alátámasztani, amelyet a kérelemhez csatolni szükséges.
 
Az óvodáztatási-iskoláztatási támogatás összege 15.000 Ft/fő.


 A támogatás iránti kérelmet szeptember 15-ig lehet benyújtani.

 A támogatás kifizetése hivatalból – a helyben szokásos módon meghirdetve –
történik az önkormányzat házipénztárából:

 • A jogosultaknak szeptember 15-től október 05. napjáig.
  A támogatási összeget a (7) bekezdésben meghatározott határidőn belül lehet felvenni, melynek elmulasztása jogvesztő.

A kérelemhez csatolni szükséges az egy háztartásban élők:

 • személyi igazolvány másolatát,
 • lakcím kártya másolatát,
 • TAJ kártya másolatát,
 • jövedelemigazolásokat:
  • munkáltatói igazolás, vagy,
  • bankszámlakivonat másolata, vagy
  • nyugdíjszelvény másolata, vagy
  • NAV által kiállított adóigazolás (csak vállalkozás esetén),
  • vagy támogatásról szóló határozat másolata

A támogatást kérelmező formanyomtatvány ITT LETÖLTHETŐ, vagy személyesen átvehető a hivatalban 7043 Bikács, Szabadság tér 1.