Hírek, tájékoztatók

  • Hírek, tájékoztatók

    BARNAKŐSZÉN IGÉNYFELMÉRÉS

    Tájékoztatjuk Bikács Község tisztelt lakosságát, hogy a Belügyminisztérium lakossági igényfelmérést rendelt el arra vonatkozóan, hogy hány háztartásnak van az előttünk álló télre barnakőszén igénye. A Kormány célja, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag a szükséges mennyiségben ezért került sor az igényfelmérés elrendelésére. Ezért kérjük azokat a háztartásokat, akiknek barnaszén igényük van, hogy az alábbi nyomtatványt kitöltve adják le Bikács Község Önkormányzatának hivatalában vagy küldjék el e-mailben az hivatal.bikacs@tolna.net címre. AZ igényfelmérést tartalmazó nyomtatvány benyújtási határideje: 2022. szeptember 29. 12 óra. Igényfelmérőlap letöltése PDF Igényfelmérőlap letöltése DOCX

  • Hírek, tájékoztatók

    TÁJÉKOZTATÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS ESETI ELDÖNTÉSÉHEZ

    Bikács községTelepülésrendezési tervének 4. számú módosítása Bikács Község Önkormányzata a településrendezési tervének módosításáról döntött. A tervmódosítás tárgyalásos eljárásban történik. A módosítás célja: a Bikács 034/2 hrsz-ú ingatlanból ~2800 m2 nagyságú terület* Má jelű általános mezőgazdasági területből különleges területbe való sorolása szennyvíztisztító telep létesítése céljából (1. módosítási terület), a bikácsi 128 hrsz-ú ingatlanon jelölt Kszt jelű különleges terület visszasorolása Mk jelű kertes mezőgazdasági területbe (2. módosítási terület), 63. számú főút nyomvonalának módosítása a magasabb szintű területrendezési tervekkel valóösszhang megteremtése érdekében (3. módosítási terület). A véleményezési anyag elkészült és az alábbi linkeken elérhető és letölthető: Tájékoztatás környezeti értékelés eseti eldöntéséhez. Partnerségi véleményezés Bikács, 2022. szeptember 13. Varga Jánospolgármester