• TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

  Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

  A kezelés pontos időpontja: 2023.06/27. napján, napnyugta utáni órákban. Rossz idő esetén a védekezés 2023.06/28-29. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

  Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.

  A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

  A lakosság részére javasolt intézkedések:

   a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

  A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

 • Partnerségi véleményezés

  Bikács község településtervének partnerségi véleményezése

   

  Az Önkormányzat tájékoztatja a partnereket, hogy az Önkormányzat a település közigazgatási területére vonatkozóan új településfejlesztési és településrendezési tervet készíttetett, amely tervdokumentációt  a partnerek tájékoztatása céljából Bikács Község Önkormányzata véleményezésre közzéteszi.

  A tervdokumentáció az alábbi helyről letölthető, vagy a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben előzetes egyeztetést követően megtekinthető. 

  Észrevételeit, véleményét a partnerségi rend szabályzata alapján teheti meg írásos formában a Polgármesteri Hivatal címére (7043 Bikács, Szabadság tér 1.) eljuttatva, vagy elektronikus levélben a hivatal.bikacs@tolna.net e-mail címre történő megküldéssel. 

  Kifüggesztés kezdete: 2023.06.14.

  Észrevételek, vélemények beérkezésének határideje 2023. június 21.

  Letölthető egyeztetési anyagok:

 • MEGHÍVÓ

  BIKÁCS KÖZSÉG ÖNKORMYÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
  LAKOSSÁGI FÓRUMOT TART.

  Bikács község településtervének egyeztetési anyaga elkészült. A munka részeként a helyi építési szabályzat a település sajátosságait figyelembe véve határozza meg az építés helyi rendjét, a telkekre vonatkozó helyi építési követelményeket, jogokat, kötelezettségeket. Építési munkát végezni csak a helyi építési szabályzat és szabályozási terv előírásainak megfelelően lehet, így tehát igen fontos, hogy abban az egyes övezetekre vonatkozóan milyen előírásokat határoznak meg.

  A téma fontosságára való tekintettel lakossági fórumot tartunk.

  LAKOSSÁGI FÓRUM HELYE:
  Polgármesteri Hivatal 7043 Bikács, Szabadság tér 1.

  A FÓRUM IDEJE:
  2023. június 13.  17:00

  A FÓRUM TÉMÁJA:
  17:00 órától: Új településterv készítése
  18:00 órától: Egyebek

  Minden érdeklődő megjelenésére számítunk!

  Bikács, 2023. június 06.

  Varga János sk.
  polgármester